Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ŝanĝo.

Over jouw privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ŝanĝo kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ŝanĝo, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of het inschrijven voor een (online) training, coaching of blog aan Ŝanĝo verstrekt. Ŝanĝo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
1. Jouw voor- en achternaam
2. Jouw telefoonnummer(s)
3. Jouw e-mailadres(sen)

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar ons verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Waarom Ŝanĝo deze gegevens nodig heeft

Ŝanĝo kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verrichten van het geven van opleidingen/trainingen en/of coaching en/of sturen van een blog.

Ŝanĝo verwerkt jouw persoonsgegevens om je in de gelegenheid te stellen een online trainingsprogramma te volgen, om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Delen met anderen

Ŝanĝo verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang Ŝanĝo jouw gegevens bewaart

Ŝanĝo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Ŝanĝo en andere websites

Op de website van Ŝanĝo tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw gegevens te raadplegen en/of corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@sango.nl. Zij zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat Ŝanĝo – net als ieder ander Nederlands bedrijf – door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De wet wijzigt doorlopend en kan Ŝanĝo dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen

Ŝanĝo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ŝanĝo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ŝanĝo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ŝanĝo op via info@sango.nl.

Cookies

Ondanks dat ik het gebruik van cookies zo veel mogelijk wil vermijden, gebruikt deze website toch één functionele cookie. Dit is een eenvoudig bestandje dat het onthoudt als je je email-adres opgeeft, bijvoorbeeld bij het downloaden van bestanden van mijn site. Daardoor hoef je je bij een volgende keer dat je iets wilt downloaden, niet telkens opnieuw in te schrijven. Deze cookie is er dus voor jouw gemak en verhoogt hopelijk de kwaliteit van je belevenis van deze site. Het is niet nodig om toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookie, vandaar dat je er geen melding over ontvangt bij het bekijken van deze site.

Laatst gewijzigd op 27-feb-2020.

Blijf op de hoogte van nieuwe blogs & downloads

Fotocredits:

De afbeeldingen die ik heb gebruikt voor deze website zijn rechtenvrije foto’s van Pixabay.
Mijn hartelijke dank aan de artiesten die deze prachtige foto’s beschikbaar hebben gesteld.
Wilt u meer mooie foto’s van getalenteerde fotografen zien, kijk dan op Pixabay.

Scroll naar boven